Algemene Voorwaarden

Algemeen:

Cursisten zijn zij die zich hebben ingeschreven hebben voor een cursus of workshop. Cursisten nemen deel te allen tijde voor eigen risico bij Clyde Valley. Zij dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering. Bij het niet hebben van een WA verzekering is er geen enkel verhaal mogelijk bij Clyde Valley. Voor het overdragen van ziektes op andere honden is Clyde Valley niet aansprakelijk. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen

Betalingsvoorwaarden cursussen / workshops

Betaling dient contant of per bank te geschieden voor aanvang van de eerste les

Wisseling van cursusdag is uitsluitend na overleg mogelijk.

Afmelding van Lessen / cursus

Betaalde les en cursus gelden worden niet gerestitueerd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u de cursus niet kunt vervolgen. Dit uitsluitend in overleg met, en ter beoordeling door “Clyde Valley”

De Cursus is niet overdraagbaar aan derden

Afmeldingen door vakantie dienen 1 maand voor de eerste les van de maand doorgegeven te worden onder vermelding van uw naam, naam van de hond en lestijd. Dit kan per E-mail, SMS of WhatsApp. Als uw vakantie op tijd is doorgegeven wordt lessen in uw vakantie periode niet in rekening gebracht!

Lessen gaan altijd door tenzij deze door de hondenschool worden afgezegd met vermelding van redenen. Bijv. extreme weersomstandigheden of ziekte. U wordt altijd persoonlijk op de hoogte gesteld van een wijziging van lesdag en/of tijd. Dit gebeurt per WhatsApp bericht, E-mail of telefonisch. De locatie van jachttraining wordt in het les rooster of 3 dagen voor het les doorgegeven per WhatsApp bericht

Lessen die door de hondenschool worden afgezegd, kunnen altijd worden ingehaald

 

Opzegtermijn:     opzeggen van cursus dient te allen tijde schriftelijk te worden doorgegeven per email: info@clydevalley.nl of whatsapp: 0646242347  1 maanvoor  uw eerste les van de maand.

Afmelding van Workshops

Afmelding voor een workshop kunnen via WhatsApp, SMS of per E-mail geschieden.

Bij afmelding voor een workshop wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden.

Bij annulering eerder dan 4 weken voor aanvang van de workshop krijgt u het volledige bedrag terug minus de administratiekosten.
Bij annulering vanaf 4 tot 1 week voor aanvang van de workshop wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de workshop wordt het totale cursusgeld (100%) in rekening gebracht.

Reglement:

Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de les  aanwezig te zijn op de trainingslocatie. De honden dienen aangelijnd te worden begeleid van de auto tot aan het trainingsterrein.  Vrij spelen en rennen van de honden gebeurt op aanwijzing van de instructeur, dit om de veiligheid van mens en dier zoveel mogelijk te waarborgen. De kleding die de cursisten dragen dienen deugdelijk te zijn en afgestemd op het trainen met honden. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien. Honden, welke een cursus en/of privé training/workshop volgen worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts. Wij raden u aan uw hond ook te laten inenten voor kennelhoest.

Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.

In overleg met de trainer is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.

De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training. De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren. De klant dient de aanwijzigen van de instructeur op te volgen zodat er een gewenst resultaat te verwachten valt.

Clyde Valley wil geen overlast veroorzaken voor bewoners of grond van eigenaren in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen. Cursist dient minimaal tien minuten voor aanvang van de les op het trainingsterrein aanwezig te zijn. Honden dienen voor aanvang goed te zijn uitgelaten.  Het is niet toegestaan dat uw hond zich ontlast (en markeert) op of rond het trainingsterrein. Mocht dit wel gebeuren dan dient cursist dit direct op te ruimen.  Honden dienen in verband met de veiligheid te allen tijde aangelijnd te zijn (zowel op als rond het trainingsterrein) en mogen niet onbeheerd worden achtergelaten. Cursist (en kinderen en/of relaties daarvan) en hond mogen zich niet bemoeien met andermans honden en dienen gepaste afstand daarvan te bewaren.  Zonder toezicht van instructeurs en cursisten is het niet geoorloofd honden met elkaar te laten spelen. Cursist dient deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden en passend bij de weersomstandigheden.

Adviezen

Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Clyde Valley. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Clyde Valley. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Clyde Valley voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden, zoals beschreven bij alinea Algemeen.

©2024 Clyde Valley (jacht) hondenschool